Přehled studia

 
 

 AVALON – zde je přístup k dávným tajemstvím. Je to mapa vědění

Avalon je symbolem svatého grálu – kalich, který vede ke skryté pravdě.

Cesta Avalonem vám pomůže zjistit kdo jste, pomůže vám dostat to správné vzdělání k naplnění vašeho osudu. Na cestě získáte podporu, přijetí a naslouchání. Je doba, kdy se hledáme, kdy toužíme se v sobě vyznat, máme potřebu bezpečně proplouvat životem pod tlakem, který na nás působí. Ctěte svou životní cestu, která vede po spirále.

 

Co, vám studium přinese:

-          Vědomosti z posvátných nauk a posvátných tajemství.

-          Vytváření chrámu a světelných sloupů.

-          Znalosti o ročních obdobích, cyklů v čase a uvědomění 

           vibračních proudů a sil, které s nimi přicházejí.

-          Nauky o zatměních Slunce a Měsíce.

-          Fáze měsíce.

-          Práce se světlem.

-          Pochopení rytmu přírody, vesmíru i sebe sama.

-          Nalezení svých darů, schopností a jejich řádné rozvinutí.

-          Práce s intuicí, instinktivní vnímání.

-          Dokonalé poznání živlů a být ve vzájemném souladu.

-          Dvanáct znamení zvěrokruhu.

-          Nauky o planetách jejich vládců.

-          Rozpomenutí si na život v pravdě, víře a žít laskavě život s tímto 

           přesvědčením.

-          Jít cestou dávného lidu, cestou, která vede k rituálům, zvykům,

           které nabízí možnost proměny.

-          Léčivé obřady s napojením se na energii místa.

-          Harmonizace solární a měsíční energie.

-          Harmonizace skrze zvuk a tón.

-          Krystaly a jejich moudrost.

-          Učení o pověrách, znameních a vnitřním zraku.

-          Příběhy, které ožívají. Hlavními témata jsou archetypy.

-          Poznání melodie vaší duše.

-          Cesta mágů, velekněze a velekněžky.

-          Prastaré učení o Bohu, Bohyních a všeho co jest.

-          Žít život se zdravými hranicemi a v souladu s vírou - tím je člověk 

            více zdravý, naplněný a život funguje radostně.

-          Čištění emocí a s láskou se nořit krok za krokem do svých hlubin a 

            zbavovat se stínů.

 

Škola pracuje mystériemi a s energiemi, kdy neustále stoupáme do vyšších cyklu v čase, které se stále opakují, avšak každé kolo má vyšší spirální frekvenci. Všichni již máme spoustu vědomosti z knih, nyní přichází na řadu praxe, abychom vše mohli v životě použít a bezpečně ukotvit. Jak uvnitř, tak navenek. Mít víru v sebe, víru vlastní hodnoty a být v kontaktu s vnitřní moudrostí. Jít cestou otevřeného srdce plné harmonie a umožnit sobě i druhým být tím, kým jsme. Každé své poznání se mění v hluboce prožitou moudrost a tak zakoušíme pravý a dokonalý růst.

Přeji Všem užasnou cestu sebepoznání a zkušeností skrze světlo.

„ Vždyť přece ta největší nádhera se skrývá v hloubce pod povrchem“. Mějme odvahu vydat se do těchto míst a objevovat skryté. Aby mohlo dojít k přeměně vody ve víno – k transmutaci. Zaposlouchejme se a pohlédněme do hlubiny.

Co v hlubině naleznete je jen na Vás…

 

 V hluboké úctě Petra Radová