Zářivý Silvestr

30.12.2015 11:35

 Přichází k nám se svou důstojností a chystá se malovat na sklo příběh starých konců a nových počátků, nesoucí pečeť zásadních změn. Silvestr svým čistým dechem kreslí obraz mnoha vzpomínek a dění. Najednou přicházíte na to, že svět je barevnější a krásnější než se zdá, vůbec není šedý. Nastal čas pro soupis všeho, čeho jsme dosáhli v letošním roce s pokorným přijmutím a se schopností stát nad věcí. Nabízí se nám návrh několika možných řešení, staré končí a přichází obnova. Tento rok bylo pochopeno a nalezeno.

Poděkujme za to, co nás potkalo a co jsme se naučili.

 Je třeba slavit…přišel jeho čas se vší parádou. Každý z nás si přeje vykročit do Nového roku co nejlépe. Předkládá se nám dobrá nálada, vůle a porozumění. To vše je nám dáno, abychom se naučili zdravě přemýšlet a správně vidět věci kolem sebe. S probuzeným srdcem a správnou hodnotou prožijeme poslední den roku báječně a budeme odměněni skvělou náladou plni radostného očekávání roku nového.

Poslední den roku nás obalí energie bláznovství a laskavosti. Oddáme se radovánkám a světu fantazie. Chystejme se na slavnostní večer nezůstávejme sedět v koutě. Čekejme na pohár, pramen živé vody, jež naplní naše srdce půlnočním svátečním přípitkem. Je to okamžik, kdy stvrzujeme svá přání, která jsou pronesena upřímně, s hlubokým pohledem do očí na úrovni duše. Veškerá síla našeho citu je vložena do přání. Přípitek je obřad, jehož jsme všichni přítomni účastni. Pozvednutí číše, vyslovení konkrétních slov a následné polknutí prvního doušku se stává činem a uskutečněním. Proto dobře zvažte slova, která pronesete o půlnoci: vyplní se.  Vesmír dobře zná naši řeč, ale my mu často nerozumíme a potom se divíme, co se nám to děje. Je to záležitost, kdy pročišťujeme naše srdce. Neboť, tam, kde je srdce, tam je poklad.

Báječně si to užijte…

 

Se Silvestrem v patách napsala Petra Radová