Volání duše

22.02.2016 21:07

 

 

Je tak blízko, tak blízko… duše … její neuvěřitelná síla. Probuď se, probuď se, říká ozvěna tvé duše. Vzpomeň si na dávné civilizace, na moudrost a na lásku. Čas od času se duše přihlásí ke slovu a pak to stojí za to. Duše se diví, co je to za příběh bez lásky, bez milenců a přátelství ve společenství lidí.  Jí nezajímá, čím se živíš, ale chce vědět, po čem toužíš a zdali naplňuješ touhu svého srdce, chce vědět, jestli jsi pravdivý k sobě a nezraňuješ sebe nerudným nepokojem.

 Je čas na změnu, na transformaci a hluboké léčení míst na duši, jež jsou plné ran a temných koutů.

Nyní nastal čas věnovat se aspektům duše, které chtějí být projeveny. Spojit se s emocemi, které byly dlouho potlačovány a které nechtěly být vidět. Žádá se po nás jen, abychom je uznali, nestyděli se za ně, ale také abychom si je nedrželi dlouho a nenechali se jimi vyvádět z rovnováhy. Tohle jsou příznaky transformace, zvýšeného vědomí a psychospirituální krize.

Po dlouhou dobu, jsme si zpracovávali témata, která vůbec neřešila aspekty duše, bylo to v pořádku. Řešili se sebestředné války, bezpečí rodiny, děti a jejich výchova. A tak se lidé odpojili od svého osobního štěstí. Nyní se nabízí možnost věnovat se duši a jejím aspektům, které chtějí být projeveny. Spojit v nádherný celek ty části duše, které rezonují s daným traumatem a s námi osobně. Je potřeba dát průchod stinným stránkám, které dlouho na Zemi nepotřebovaly být zpracovávány.

Prosvětlujme světlem hmotu a temnotu. Pokud projdeme temnotou beze strachu, údolí stínu prosvítíme, nalezneme lásku. Přijde za námi sama s otevřeným srdcem a tak se dostaneme do svého středu. Láska k nám potřebuje vstoupit, aby mohla léčit a uzdravovat. Láskou se člověk dostane ke své duši, vždyť přece chceme láskou žít a né zemřít. Mějme srdce dokořán.

Narodili jsme se do této doby, kdy se otevírá nový pohled a nové vědomí. Všechny úrovně jsou dokořán. Nyní je potřeba setkávat se v kolektivu a v párech. Společná setkání nemusí být, abychom odkryli  naše problémy a starosti, ale proto abychom se vyladili a propojili naše postoje. Předali si informace navzájem a mohli tvořit a zhmotnit vše v jeden celek. Uvědomit si, že můžeme komunikovat na jiných úrovních, které nás přesahují.

Prosím, malujte, tvořte a měňte gesta v činy.

 

Duši se nejprve nechtělo vstoupit do těla. Pak tedy Bůh požádal anděly, aby zazpívali serafínskou hudbu, a duše byla tak okouzlená těmito tóny, že souhlasila se vstupem do těla. A tak vznikl první člověk na Zemi, ztělesnění duše v podobě těla z masa a kostí.