Veselý Hvězdný Imbolc

23.01.2016 21:50

Imbolc

Blíží se počínající únorové dny s přicházejícími světly, dny plné víry a naděje. Imbolc svátek mléka, výživy a hojnosti kolem nás. 

Je počátkem období prosvětlování a očišťování vodou. Oslavy Imbolcu se konají 1.února za laskavé pomoci svaté Brigity, patronkou  věčného světla a ohně. Tento svátek je zasvěcen moudrosti, pravdě, očistě a nevinnosti. Imbolc je dobou přibývajícího světla a my zkoumáme své motivace a zdroje inspirace, věnujeme se poznávání pravdy. Imbolc ohlašuje počátek období růstu. Hned po Imbolcu se slaví 2. února svátek Hromnice, zasvěcený světlu a Bohu, známy také jako očištění panny Marie.

Hvězdný Imbolc s přicházejícími světly Hromnic ohlašuje příchod a nárůst vědomí. Srovnání těla, emocí a mysli. Vše se děje za vlády počínajícího věku Vodnářského kdy Slunce je ve Vodnáři a otevírá se světu.

Přeji Všem radostný Imbolc a nádherný vstup do Nové hvězdné brány...

V hluboké lásce ke kořenům, tradicím a pro milovanou planetu Zemi věnuje 

Petra Radová