Štědrý den 2017

24.12.2017 10:31

 

 

Tak a je to tu..., všechno je připraveno na svátky. Děti se už těší a dospělí končí veškeré přípravy. Je vyjímečný den, který nás vede, abychom se zaposlouchali do biblického příběhu o zvěstování velké radosti. Snad není silnějšího příběhu, než je o zrození Jezulátka a matce boží... 

 

My se tak můžeme ponořit do vyprávění o betlémské hvězdě, o naději a velké radosti. a o ujištění, že Bůh je s námi a my jsme pod ochranou.

 

Vánoční svátky dnes doprovází několik aspektů. Pomáhají vylaďovat. Luna pluje vodními Rybami a směřuje k Neptunu, planetě boží milosti. Vnáší zasněnost, tajnosnubnost, něhu a smíření. Jsme schopni vnímat celým srdcem to vyšší, co dává životu cenu.Trochu to kazí kvadrát na Merkur, který může vyvolat nepochopení či nedorozumění. Nese však také dobrou zprávu. Včera přestal být retrográdní, je po inventůře a věci již mohou jít kupředu, jen ještě není zcela jasné, co se bude dělat. 

 

Merkur v sepjetí s Neptunem nahlíží do našeho vnitřního světa. Nedají si vymluvit, že ačkoliv je víra mocná, zdrojem vědění je přímá zkušenost a poznání. O tom všem a ještě víc budou vyprávět celé vánoční svátky.

Když opustíme vyšší inspiraci, může se stát, že ztratíme veškeré návyky, které pozbydou důležitosti. Z tohoto podivného obratu budeme vyvedení z míry.

 

Večerní hodiny oznamují, že Luna bude procházet přes Jupiter. Aspekt podporuje duchovnost, vánoční svátky mohou být plném proudu. Máme příležitost ke sdílení v teple domova s těmi nejbližšími, vidět štěstí kolem sebe, zažehnout jiskru v očích a světlo v srdci a uvědomit si a žít lásku.