Samhain - Svatodušní svátky

01.11.2015 19:04

 

„Zkracující se dny Samhainu se blíží, dny všech svatých k nám přicházejí.“

 

Samhain je doba dlouhého zimního spánku a skrytých změn okolo nás. Posvátný čas, který začíná 

31. října.

Listy stromů a keřů začínají opadávat. Na zem se snáší poklid, díváme se na obzor, kde se uzavírají mlhy. Období, které provází sychravé počasí „dušičkové“, přímo vybízí ke zpytování a přemýšlení o sobě samém. Nastává okamžik, seznámení se sebou, ale také k přemítání o své rodině, svých blízkých a životě. Svou mysl necháváme bloudit minulostí, starými časy, začíná temná polovina roku.

Samhain – je silný čas, kdy k nám sestupují energie proměny a znovuzrození. Procházíme vnitřní a vnější změnou, učením duše, přechodu z jednoho stavu do druhého. Samhain přináší moudrost předků, která nás vede proměnou k vnitřní smrti ke znovuzrození. Vše staré hyne a uvadá, ale zároveň vzniká zárodek nového. Brány k předkům jsou v tomto čase otevřené. Můžeme komunikovat s jinými světy, kdy navážeme na posvátné a dávné zvyky s vnímáním hluboké pravdy. Je vhodný okamžik pro magii, věštění, či rituály. Předkům přinášíme světlo, modlíme se k nim a prosíme o jejich podporu. V tomto období sestupují světla do našeho nitra do skrytých hlubin. Světlo je darem při vstupu do temnějších míst.

Samhain nese vzpomínku na předky, na své blízké, na naší krev, na naše duše. Kdo byli naši předci? Jaký nám vypráví příběh? Slyšíte píseň předků? Jejich proudy nám kolují v žilách. Cítíte jejich náruč?  Nezapomeňte uctít své kořeny a zapalte svou pochodeň předkům.

Noc ze 31. října na 1. listopadu znamená mnohem více, je to noc hustých mlh, noc kdy se závoje stírají. Hranice jiných světů jsou otevřené, můžeme vstoupit do zasvětí a očistit svou duši. Je to noc plná magie, síly a energie. Ideální okamžik otevřít se novému počátku, počátku všech věcí a původní tvořivé síly.

V dávných dobách bylo zvykem rozdělání společného ohně. Ve vesnici byly pak všechny hořící ohně uhašeny a každý obyvatel si u společného ohně zapálil louč, kterou pak přinesl domů a podpálil ji domácí oheň v krbu nebo kamnech, čí lampičku.

Proč se nezastavit alespoň v tomto čase, nechat se vést touto energií a naslouchat svým vnitřním pocitům. Podívejme se na sebe a opusťme vše, co není láska a co nám již nepatří, aby se staré proměnilo ve výživu pro nové, tak jak se to od pradávna děje v přírodě.

 

Přeji Vám krásné zasvícení v čase Svatodušních svátků.

 

S úctou Petra Radová