Magický zimní slunovrat

06.12.2015 13:00

 

 21.prosince je okamžik znovuzrození Světla Slunce

 Přichází posvátný čas – zrození slunce, které se osvobozuje z nejtemnějšího bodu a opět znovu začíná pro nás zářit světlem a my prožíváme nejdelší noc a nejkratší den. Od tohoto okamžiku přibývá opět světlo a sním i tma se krátí. Slunce se vrátí z jižních nebí a začne znovu svojí pouť, ačkoliv zima nás teprve ještě čeká. V dobách před Kristem se místo Vánoc slavil „Svátek zrození Slunce.“Je to doba přirozené změny.

Co uděláme v tomhle uzlu, kde se přírodní síly setkávají? Před námi je počátek nového. Pro někoho dokonce zrod nového života.

Slunovrat je svátek světla, zasvěcený slunci a nebeské říši. Kořeny oslav sahají hluboko do minulosti a představují se v podobě zapalování ohňů a kutálení ohňových kol. Ohně měly lidi ochránit před zlými duchy a měly působit proti prokletí a zmaru.

Před Slunovratem je tma, ticho prázdný prostor ještě předtím, než se zrodí slunce. Někdy vás přepadnou i obavy, že se světlo nevrátí, že tma bude vládnout světu. Je slyšet jen oddechování, dokonce i vítr jakoby ustal. Něco se dává do pohybu, pouhý šprým světla? Je to magická chvíle a zvláštní okamžik, kdy celý svět čeká spolu s lidskými dušemi na změnu, která visí ve vzduchu. V tuto chvíli vyvstává otázka“ jak dlouho bude ještě trvat, než se vrátí slunce“? Čas je v tuto chvíli neuchopitelný. V tuhle roční dobu, kdy tma dosahuje vrcholu, se objevují síly jedné ze siločar, které protínají zemi. Buďte klidní a trpěliví moji milí, a přejte si světlo. Vaše vnitřní tma může být hlubší než tato noc, avšak s přicházejícím světlem přestává být noc hluboká a stíny jsou jen lehce patrné.

Nastává Slunovrat, na vrcholu vzplane zářivé světlo a drobné plamínky doplní další, buďte za to nesmírně vděční, přichází k nám záře a přes všechny úskalí života přesto víme, že něco přetrvává navěky. Ve jménu Světla dostáváme velkolepé požehnání, a v tuto kouzelnou chvílí víme, že vždy najdeme sílu pro to, co je třeba.

V dávných dobách doprovázel tyto posvátné oslavy element ohně, který symbolizoval ochranu. Slunovrat je svátkem ohně a s jeho pomocí se prováděly slunovratové obřady. Oheň je velikou záhadou. Jako každá síla může být nebezpečným nebo dobrým sluhou či přímo Božskou silou, záleží jen na tom, jak je využíván. Venku v přírodě se pálily ohně, u kterých se všichni společně sešli, všichni se veselili, prováděly se kruhové tance a na závěr Slunovratu se kráčelo v průvodu s pochodněmi. Ohně bývaly zapalovány při západu slunce v den slunovratu. Muži i ženy tančívali kolem ohňů a často přes ně pro štěstí přeskakovali. Louče zapálené v posvátném ohni chránily před zlou magií, měly přinést požehnání a ochranu cestám, polím a příbytkům. Po skončení těchto obřadů upevňovali lidé pochodně k plotům a ponechávali je zapálené po celou noc. Ve městech mívaly obřady s pochodněmi přísná pravidla. Skupiny lidí doprovázely pochodující stráže, nosívaly krabuše-lucerny na dlouhých tyčích od jednoho slunovratového ohně k druhému. Často je při tom doprovázeli tanečníci a herci.

Doma se potom pálilo obrovské dubové poleno v krbu, které mělo posílit světlo nového slunce a přinést jej tam, kde byla tma. Oheň přinášel teplo, hřál a navozoval pocit bezpečí. Místnost byla provoněná bylinami a vůní nazdobeného zeleného stromu. Tento symbol života lidé uctívali, tím že jej ozdobili posvátnými tvary nebeských těles, jež představovala základ duchovního života a cykly času. Rodina sedávala pospolu a vyprávěla si u hořícího ohně příběhy a mýty. Tento magický večer byl nocí, kdy země otevírala své poklady. Povídalo se o větru a stromech, o Meluzíně, jenž jezdí na větru. Vyprávělo se o královně víl, která se ukrývá na tajném místě hluboko pod zemí. Slunovrat je vzpomínkou na dávné příběhy o zemi a slunci, o zvláštních bytostech, které nepatří ani do tohoto ani do onoho světa a potulují se po prázdných pláních někde mezi světy. Vyprávělo se o stavbě kamenného kruhu na větrem ošlehané plání, o obrovské ohnivé hranici, jež zářila široko-daleko. Příběhy v těchto dnech ožívaly.

Slunovrat je časem magie, věštby a síly, kdy máme na dosah jiné světy a můžeme nahlížet do budoucnosti. Nabízí se nám silná intuice, kouzla, věštění, prorocké sny, mimosmyslové vnímání a cestování mezi dimenzemi. V předvečer slunovratu, je, vhodná doba pro přípravu magických čajů z bylin, některé byliny o tomto čase mají zvláštní význam, léčí a působí zázraky. Vhodné je také použití kadidla, kdy se při zapálení uvolňují vonné látky. Vůně silně ovlivňuje emoce a umožňuje, abychom byli lépe soustředění.

 

 Máme možnost otevřít bránu těchto světelných energií a načerpat sílu potřebnou ke zrodu. V těchto časech se můžeme rozzářit a prodchnout Kristovskou energií, tím, že necháme proudit světlo. Nenechte své srdce zreznout, naplňte jej světlem lásky, protože ten kdo nepoznal lásku, jakoby nežil.

Přeji Vám krásné magické oslavy, rok se točí a před námi je počátek nového…

 

S hlubokou úctou napsala Petra Radová

 

Vroucně bych chtěla vyjádřit poděkování Anně, mé babičce, která mi za dlouhých zimních večerů vyprávěla tyto hluboké moudré příběhy, které jsou stále živé a jsou mou předlohou v mém životě.