Lunární předpověď Velký pátek 14.4.2017

14.04.2017 11:01

 

 

Velký pátek

 

Je největším svátkem země a všech bytostí, proto dnes nehýbeme se zemí, abychom nerušili přírodu (neryjeme, nepřesazujeme ani nelezeme po skalách). Velký pátek patří k energeticky nejsilnějším dnům roku, mějme proto respekt k silám země. 

Připomeňme si velkou Kristovu oběť pro lásku, léčení nemocných, smrt předcházející smrt těla - průchod smrti a smrt ega, smír, znovuzrození, celistvost, jemnost, láskyplnost a konečně... poznání lásky skrze znovusjednocení mužské a ženské polarity (Ježíš a Máří Magdaléna). Splynutí s tichem ženy, osvícení, jež přináší ovoce nového. Kristus přišel, aby napravil tento stav.

Poznání nové dávám Vám řekl: ,,Pravé já nesídlí v Já, nýbrž v My vzniká dokonalejší duše.," která je stvořena spojením milenců ve vědomém vztahu, ve svatém grálu, v darování sebe sama.

 Z tohoto příběhu vyzařuje krása a mystická síla, která přesahuje a naznačuje, že se stala veliká událost. Proto i dnes můžeme pracovat s archetypem Krista a Máří Magdalény, se smrtí ega a znovuzrozením.

K energii uzdravení se vztahuje poselství třetí hodiny, kterým je uskutečnění. Vyšleme-li prosbu o uzdravení naše nebo námi blízkého, stáváme se svědky zázraků.

Slunce se nyní spojuje s Uranem a Luna přechází do ohnivého znamení Střelce. Později se Slunce setká s Lunou - laskavostí, harmonii s čistotou a férovostí. Srovnání mužskoženské energie. Uklidnění ve vzájemných vztazích, kdy umíme pracovat se svými emocemi a pocity. 

Nad našimi hlavami se schyluje k velikým událostem, planetární soustavy se řítí Vesmírem. Čekají nás překvapení, zrychlení a nové změny. S Uranem vrcholí planetární vlivy, které nás zatěžovaly poslední týdny. S navázáním na Saturna dochází ke zklidnění. Uran je odraz přátelství, lidskosti, pochopení souvislostí a příchod originálních nápadů. Je také učení, kterému nikdo nerozumí. Ve věcech spirituálních se otevírají duchovní vhledy a nadání, nové metody a postupy. 

Hvězdy radí býti opatrní za volantem, na cestách a výletech. U někoho zavládne chaos, zmatek, roztržitost, ale také zásadní změny, které probíhají nejdříve v nitru, a potom až nastávají v běžné realitě. Nic jiného není psáno než to, co píše každý člověk( trochu filosofie?) .Jestliže je zamýšlená změna, která je v souladu s předurčením, pak věci změněny budou.

Ve spojení s Lunou ve Střelci se ocitáme na cestách, procházíme hlubším poznáním, prožitky s pochopením řádů věci a zájmem o studia.

Tohle je dobrý začátek a příroda v celé své skvostné složitosti. 

 

Krásně nám to bylo nachystáno a načasováno na velikonoční svátky s příchodem nového.

Užijme si tento den...