Lunární předpověď pondělí 13.března 2017

13.03.2017 19:37

 

Planetární soustava se stále řítí vesmírem svou nebeskou rychlostí. S pokorou a vírou máme jistotu, že hvězdy i planety budou vždy na svém místě a my tak můžeme utvářet děje našich životů.Je za námi další cyklus a poslední týden v mystických Rybách. 

Včerejší úplněk v Panně byl trochu náročnější, za kvadrátu mezi Merkurem a Saturnem. Srovnávali jsme praktickou stránku s tou mystickou a snivou ve Slunci v Rybách. Psychika, emoce a prožívání k nám promlouvali. Potkali jsme se s lidmi, kteří nám byli darem, testem či trestem. 

Luna opustila praktickou Pannu a pohybuje se nyní spravedlivými, společenskými Váhami. Otevírá se přátelství, partneství. Máme schopnost vnímat harmonii. 

Merkur se dnes přesouvá do znamení Berana. Myšlení je rychlé, slova jsou vášnivá a nejdou vzít zpátky. Otevírají se před náma nové cesty, nové životy. Krize, které nastaly, zvládáme a řešíme rychle. Umíme využívat zdravý selský rozum a zkušenosti.

Dnes je však potřeba být opatrní, protože Merkur prochází územím podivně záludné hvězdy Scheat. Dějí se zvláštní věci, nepochopení, protivnosti, agrese a manipulace. Reakce můžou být velmi prudké, názory lehce pomatené.

Opřít se můžeme o recepci Venuše v Beranu a Marse v Býku, kdy si planety prohodili vládce znamení. Ve jménu lásky konané záležitosti, mají velkou šanci na úspěch.

Snažme se být pravdiví, důkladní, spravedliví a zároveň laskaví. Náš Vesmír má svou řeč a vypráví příběh. Jsme to my, kdo se musí přizpůsobit vesmíru a ten nám otevře kanál...