Lunární předpověď pátek 27.května 2016

27.05.2016 10:24

 

Je tady opět pátek a my máme vyhlídku na blížící se víkend, který bude fajn.

 

Na nebi se vykreslil  Velký kříž - ozvěna, vzdálený šepot skutečného (od 27.května - 8.června, vrcholit bude v čase novoluní).

Otevíráme se vesmírné hře s testy a prověrkami. Setkáme se s lidstvím a událostmi, kterými musíme projít. Není dovoleno cokoliv obejít, přelstít, schovat se či přehlížet. Budeme obhajovat své chování. Před kým? Před sebou samým. Kdo jsme a kým se můžeme stát? Poznejme sami sebe v zrcadle nových zkušeností. Nemusíme se však bát divokých událostí, je možné že většina bojů proběhne uvnitř našeho nitra. 

K tomu nám velmi dobře dopomůže držet se starého moudrého přísloví: " Svědomí vydá za tisíc svědků". Buďme čestní k sobě, nechejme jen projít a příjmout vše, tak jak je.

Kříž je vykreslen ze Slunce a Venuše: Předurčuje naplnění, skrze poznání, prožívání a pochopení. Jsou to energie přinášející nový život. 

To vše vede na naše již staré známe melancholické proudy planet Saturna, Neptuna a Jupitera. S nimi vše drhne, je jinak, s pocitem, že nic nemá smyl. Jsme unavení a plní strachu.

Za zmíňku stojí posvátný Drak, jehož vrchol je tvořen Neptunem. Jsme pod ochranou z vyšších míst. Nahlížíme do studnice své pravé podstaty, do milosti, zázraků, nadčasových prostorů a do kosmu. Jsme schopni odpouštět a odkrývat závoje iluzí.

Dnešní konstelace objímá a hladí trigon Luny ke Slunci a odpoledne směrem k Saturnu, který vše stabilizuje a ukotví.

Mars je stále retrográdní ve zpětném chodu a vstoupil do znamení Štíra.(O retrograditě- hradbě času jsem psala v úvodu na hlavní stránce v dubnu). Poselství Marse ve Štíru nese stále živé vzpomínky minulosti, při retrograditě se historie opakuje, dostáváme se do propasti času, která ukazuje kde jsme něco potlačili - hněv, bolest, zášť či strach. Veškeré neúspěchy a opovržení. Učení tohoto Marse je umění odpouštět a proměňovat své Já. Ve fyzické rovině jsou činy konané se silnou vůlí a urputností. Vše jde hlouběji pod povrch až k jádru věci. S tímto bojovníkem máme dost sil, abychom dali všechny záležitosti do pořádku, je hlubší, hloubavější a odkrývá tajemství.

 

Krásný víkend přeji Všem...užívejte si přítomných momentů " tady a teď" s jejich jedinečností. Sebeúcta je naše osobní síla.