Lunární předpověď pátek 23. prosince 2016

23.12.2016 09:57

 

Už zbývá poslední den a sním přichází nálada vánoční, která nás krásně hladí...

Včera se na nebeské klenbě vyřádily poslední divoké a stresové aspekty. Propojení retrográdního Merkura s Plutem z minulého týdne a snimi spojené těžší stavy mysli se pomalu uvolňují a my tak můžeme vyplout z bahna nahoru k výšinám a zhluboka se nadechnout.

Přesto i nadále budeme obráceni více do sebe, do nitra a nebude potřeba mluvit. Je tu nehýbnost, nadčasovost, poodstoupení od prožívání traumat a anabází. Tak jako v příběhů o "Tiché noci", kdy i vojáci proti sobě přestanou bojovat.

Luna vstupuje v půl čtvrté do Štíra a harmonicky se propojí se Sluncem v Kozorohu a Marsem. V nás se tak projevuje naše citlivost, energie plyne a směřuje k realizaci a uskutečnění. Ve vzduchu se vznáší atmosféra plná nalézání toho, jak konat a zároveň plout s proudem. Jsme otevření obětavosti v sobě i mimo sebe, sobectví se někam vytrácí, nabízíme pomoc slybým či utlačovaným. Každá mince má však dvě strany a u slabších jedinců naopak rozehrává zmatenost, podvody, lži a klamy.

Važme si těchto dní, jsou pro naši duši léčivým chrámem, kdy všichni jsou spolu a mají se rádi. Zvonky už hrají a nebem se ozývá melodie lásky, sounáležitosti, setkání srdcí, pochopení a naděje.