Lunární předpověď neděle 20.srpna 2017

20.08.2017 10:35

 

Podíváme se, co se odehrává vysoko nad našimi hlavami. Kudy cestují planety, světla a hvězdy a jak úzce souvisí s našimi životy.

Na nebi dnes prochází Luna velkolepým a tvořivým Lvem. Vybízí k aktivitě, k práci a činnostem, které přinesou užitek. S počasím, které se venku nabízí je to nic moc, ale Luna nás přesto bere za ruku a slibuje, že věci se sice tady hýbou pomalu, ale již brzy uvidíme první výsledek. 

Ve hřejivém Lvu máme odvahu, trpělivost a srdce na dlani. Jde o ušlechtilost duše, bez souzení a záště a naprosté spokojenosti. Můžeme se učit z radosti, z dobré nálady a štěstí, které nikdy nevysychá a nikdy se neptá, co na oplátku.

Citlivější z nás vnímají zítřejší novoluní, které bude pod vlivem zatmění Slunce. Jsme v úseku mezi zatměními. Cítíme doteky duše, velmi mocně k nám promlouvá. První zatmění proběhlo za úplňku 7.srpna a další proběhne zítra 21. srpna za novoluní. Těm, kteří mají ve svém nativním horoskopu složitější aspekty navázané na zatmění, ho pravděpodobně cítí, vnímají a prožívají už nyní.

Je důležité brát na zřetel to, že zkoušky si vybírá sama duše, nikoli osobnost vtělená na zemi. Zavádí nás do různých spletitých chodeb, do Labyrintu, ve kterém nalézáme to, co potřebujeme. Slunce s Lunou se bude setkávat se zemským stínem, kde odkrýje záležitost našeho srdce, přibližujeme se ke svému nitru. Znamení Lva ukazuje směr, který odhaluje nitro, které touží být čisté, bez trhlinek a odolné vůči jiným vlivů. Proto se něřiďme rozumem, dejme na srdce. Cesta se každému ukazuje velmi jasně a my plujeme v proudu času. Hledejme harmonii mezi těmito proudy, pryč s konflikty...

 

Slunce je v harmonické vazbě na Uran, jenž je planeta nečekaných změn a překvapení. Opírá se o vztahy, svobodu a originalitu. Klade veliký důraz, jít si za tím svým...

Pojďme si nekazit mimořádně pěkné a dobré příležitosti a nezapomeňme se dívat svým srdcem.

 

S láskou 

 

Petra