Lunární předpověď čtvrtek 24.března 2016

24.03.2016 07:54

Klíč do království nebeského

Pomalými opatrnými pohyby se můžeme opět nadechnout po bouři. Zatmění Luny, které včera proběhlo, je za námi.To, co v posledních dnech vystoupalo do extrému se začíná velmi jemně usazovat. Vnější i vnitřní souboje se potřebovaly projevit.Jsme rozladěni těmito vyrušeními a nad tím, co se bude dít se vznáší veliký otazník. Nicméně děkujme životu a hvězdným cyklům, že dávají šance a mějme důvěru v život.To vše, ikdyž je pro někoho bolestné vyvolá nové situace, které povedou k velmi pozitivním záměrům a vstup do jiných sfér života.

Na nebi se objevuje stacionární Saturn, velký nebeský hráč a vytváří nátlakovou vazbu na Jupitera. Potřebujeme prožít touhu po expanzi s naší realitou. Jsme nuceni žít podle svého přesvědčení bez ohledu, jak je to někdy těžké. Zaměřme se na to, co je třeba v životě ukotvit a konkrétně realizovat.

Do popředí se dere jangová sluneční enegie, silami budeme překypovat.

Luna kvadrát Venuše nás dnes vtahuje do melancholie, blízkost lidí se ztrácí, láska vypadá jinak a ženskost se někde vytratila. Není ani překvapující vazba na Saturn, jež vyvolává odklady, zpomalení a všechny jeho vlivy se zesilují. Záležitosti jsou ve stádiu upevňování a odstranění všeho, co je nežádoucí. Navic se večer do toho připlete Pluto se svými křivdami a věty, které si zapamatujeme dlouho. To, co pomůže je zachovat si nadhled a optimismus. Dopřejme si čas a naučme se být trpěliví. Buďme moudří.

Blíží se Velikonoce s hlavním tématem znouzrození, které se týká nás všech a naší podstaty. Velikonoce budou zaplaveny vlnami lásky, jež urychluje příchod Kristova vědomí, ke kterému máme klíč. Otevřme své srdce dokořán a žijme život ze srdce. Příchod nového je tady...

Laskavý a milý jarní den přeji...