Lunární předpověď 5.září 2016

05.09.2016 17:29

 

Počátek

Nebeské dění dnes ráno vytvářelo zvláštní kombinaci.Poselství planet je přetlumočeno následně. Divokost, zbrklost a zmatenost. Tyto apekty však byly odpoledne zklidněny Lunou, která po půl třetí odpoledne vplula do znamení Štíra, myšlení je prohloubeno, je třeba nechat plynout čas, naplnit imaginární loďku nepotřebnými záležitostmi a nechat ji volně plout. Jsme kritičtí k sobě i na slova druhých. Vše si bereme k srdci, mohly by přijít rozpaky z přílišné upřímnosti.

Objevují se tajemství a osudové události. Ve štíru pracujeme s energií, která námi prochází. 

S retrográdním Merkurem a Plutem prosvíceným sluncem stále hluboce přemýšlíme nad tématy, které nejsou vůbec jednoduché. Něco v naší mysli uzrává a dostává se k jádru. Ve Štíru se zabýváme obchodními záležistostmi a financemi, i to je správné a důležité.

Záležitosti, které uvízly na mělčině, jsou najednou spláchnuty osudovou vlnou a dostávají se do proudu.

Zítra nás čekají velice milé a krásné aspekty. Zkusme štěstí a ponořme se do hloubek na novou cestu.