Lughnasadh

20.07.2015 19:26

 

Lughnasadh – dožínky    1.srpna

Je období a čas oslavit překrásný okamžik léta, kdy vše dozrává, úroda z polí je sklizená a k nám sestupují energie vděku a hojnosti. Tento svátek je jedním z osmi svátku kola roku. Jeho smyslem je uctít přírodu a poděkovat ji za úrodu, kterou poskytla.

Datum oslavy Lughnasadhu připadá mezi 31. červencem a 2. srpnem. v období kukuřice a obilné sklizně. Pomocí rituálu se přivolává dobrá úroda pro příští sklizeň.

Možná si říkáte, že v dnešní moderní době (kdy vše nalezneme v obchodech) už tento svátek nemá takový význam, jako kdysi. Ale i když se neúčastníme žní, neznamená, že srpnové dny nemůžeme prožít podle tradice. I my můžeme pocítit vděk za dary Země, boží chléb, a uvědomit si hodnotu, že hojnost jídla není samozřejmostí. Na chvíli se zastavit, podívat se kolem na obrovské množství plodů a hojnosti. Uvědomit si energii, která je v plném růstu a květu. Bohatá sklizeň, která přináší dostatek ovoce a zeleniny. Možná bychom se mohli zamyslet, co je vlastně hojnost? Přemýšlejte o tom, zda žijete v bohatství, a co opravdu znamená být bohatý, radostný a žít naplněný život?

 

·  Hojnost je snad nekonečné množství slunečních paprsků, vody, vzduchu a živin.

·  Hojnost je něha, krása a péče.

·  Hojnost je žít v souladu s přírodou, jejími plody plnými světla, které nás zásobují potřebnou výživou a čistou vodou.

·  Hojnost je čistota srdce s naprostou spokojeností. Bez záště, soudů, srovnávání a špatných myšlenek. Nerozlišuje mezi horším a lepším, dobrým a     špatným

·  Hojnost je zdraví a světlo, které je neuvěřitelně zářící.

·  Hojnost je vnímat všemi smysly, cítit, ochutnávat, dotýkat se, naslouchat i mimosmyslově vnímat.

·  Hojnost je žít a nechat žit a to co je uvnitř, projevovat ven.

 

Jsme naplnění vděčností za dary zrna, které nám byly darovány před mnoha tisíci lety. Mimo jiné nám tato tradice přináší radost a vzájemné sdílení na oslavách.

V tomto čase vzdáváme hold našim matkám a sdílíme lásku a péči Matky Země.

V dávných dobách se naší předci na Lughnasadh (Dožínky) velmi těšili, měli tento den úrodu již v bezpečí a tak se mohli radovat a projevovat Bohu a Matce Zemi své díky. Děkovalo se také bohům - čtyřem živlům za dobrou úrodu. Ženy napekly koláče, do kterých vkládali energii vděku. Žitný chléb byl vyjádřením úcty a pokory. Dívky spletly obilný věnec ze všech druhů obilí a ozdobili ho lučním kvítím. Samotná oslava začínala s příjezdem posledního vozu s obilnými snopy z pole.

Se svátkem se pojí oslavy, hodování a výroční trhy s různými soutěžemi. Tyto oslavy trvaly několik dní. Tancem a zpěvem se vyjadřovala radost ze zakončené práce a poděkování za sklizenou úrodu. Je to čas hudebních soutěží, závodů na vozech, udělování hodnosti a vyznamenání. Vhodné období pro svatby a rituál svazování rukou (svazování rukou stužkou, která symbolizuje spojení manželů). Velkou hodnotu mělo uchování posledního dožínkového snopu. Podle tradice v něm sídlil obilný duch a obilí tak mělo velkou magickou sílu. Z tohoto obilí se pekl první nový chléb, který byl rozdělován mezi lid.

Posvátným symbolem tohoto období je věnec z obilných klasů, který představuje symbol plodnosti, hojnosti a prosperity. Používá se ještě dodnes. V dřívějších dobách se věnce používaly jako ozdoba domu, aby se tyto vlastnosti zajistily i pro jejich obyvatele.

 

Přeji Vám krásné oslavy Lunghasadh plné radosti, štěstí a dobré nálady.

Užijte si nádherné světlé dny.

 

V hluboké úctě

Petra

  

(inspirace z knihy Naše Tradice Ladislava Sůvová)