Lillith - Černá Luna

14.04.2016 18:50

Lilith odraz světelného Já

 

V horoskopu nese stigmata duše, kdy se setkáváme s bolestí s odvrácenou stránkou naší duše.

Zranění je tak hluboké, že se stále nezahojilo, až nyní dostává šanci. Přichází okamžik k nastolení rovnováhy k vyrovnání. Objevují se stinné stránky naší duše, našeho rodu a prvotního stvoření. Lillith nutí pohlédnout skrze závoj, kdy se stáváme svědky pohledu, který je neskutečně surový, přímý a pravdivý. Je to křišťálový pohled.

Zrcadlo, stejně jako slunce, přivádí na světlo pravdu. Lillith je zrcadlo.

Pohled do zrcadla při aktivaci s Lillith znamená bolestnou zkušenost nebo krizi. Jestli touto krizí projdeme progresivně nebo v ní setrváme regresivně a budeme čekat na „ lepší časy“to zůstává na naší volbě. Bolí obojí.

Lillith je temná žena v našem nitru, je spojena s magickým vedením naší duše. Přináší poznání, které je přístupné, jen pokud jsme v kontaktu s duší. Světlo duše je poznatelné jen skrze stínohru. Poznáme-li naše slabosti, které jsou ovšem nespolečenské, objeví se skutečné dary.

Buďme opatrní, každý pohled neunese. Je to jen pro ty, kterým je předurčeno. Pokud nás Lillith aktivuje, je to cítit, přichází nečekaně. Nedá se na to připravit. Nebude se vám to líbit, ale tak je určeno…

 

 

 

…Luna, tak jak se o ní obvykle hovoří, je zrcadlem slunečního světla.

Lillith, černá Luna je žena, která místo aby se shlížela v tomto zrcadle, jim prochází.

Sandro Lauza

 

Tmavá Luna neboli černá Luna zasahuje naše city, vášeň, pokušení. Prolévají se slzy za oponou našich životních rolí. Ukazují se momenty, kdy už se nechceme smířit s danou situací. A tak ve snaze změnit běh života si vytváříme rebelské dramata. Říká se tomu Hon Luny…

Přichází k nám odepřená nevyslyšená láska, prázdnota, nesplněná přání, smyslnost, touha po rozkoši, cokoli nedořešeného a dluhy, které musí být vyrovnány. Setkáváme se s pomluvami, podvody, krachy, nemocemi, které iniciují změny, časté jsou deprese.

Lilithiny aktivace nemusejí být vždy negativní. Lilithin dotek představuje také iniciaci a kreativitu pokud překročíme svá omezení, své hranice…vyrosteme. Nové území nás může inspirovat k odhalení zvláštního nadání, důležitá iniciující setkání a prorocké sny, do života nám vstoupí nový člověk, který nám bude múzou, učitelem, milencem či milenkou, vůdcem. Zkušenost nás vynese nad sebe sama.

 

Lilith je druhé ohnisko oběžné dráhy Měsíce a patří k několika důležitým měsíčním fázím.

 

Lillith je paměť duše, její nejcitlivější místo. Je to bolest, ale zároveň dar, ukazující cestu k naší duši  s udržením vědomí duše v lidském těle. Cesta však vede po stopách prázdnoty a nicoty.

Za tím vším se však nalézá světlo.

 

 

 

 

 

Učení Lillith je o vztazích, pokud mají dva býti spolu, musí oba cítit, že jsou ctění a vážení: rovnováha musí být zachována, to je jeden z vesmírných zákonů. Pokud se rovnováha zvrhne, zvrhne se i vztah.

S Lillith zažíváme čas opravdovosti, čas pravdy, kdy se nám otevírá vědomí, skrze skrytá tajemství.

 

 

Jsme světlo…