Lemurie aneb moudrost starodávného lidu "Mu"

12.03.2016 19:21

Lemurská energie se probouzí, jsme v době uzdravování, v době, která vede k novému. Přichází návrat Lemurské moudrosti, kdy je nám umožněno, rozpomenout si na svůj původ a ukotvit sílu lásky tady na Zemi. Když ji pocítíme, najednou pochopíme, že na světě je ještě silnější síla, než je láska, která je nám dávána po troškách a je podobná lásce. V naší řeči ji nelze vyjádřit slovy, za láskou je totiž něco víc…je to nesmírně silné a čisté.

Vzpomínky na dobu Lemurie bývají velmi mocné a pomůžou nám odkrýt, kým skutečně jsme. Původ našeho bloku můžeme mít pávě v době Lemurie. Jeden člověk si rozpomněl na svůj příběh v Lemurii, jasně věděl, jak se ze spirituální bytosti stal člověkem. Na počátku Lemurie totiž žili tito spirituální bytosti nad zemí a nebyli plně její součásti, pohybovali se jako éterické bytosti světla. Pamatuje si, jak vlivem evoluce Země tyto bytosti sestupovali tmavým lesem směrem k zemi, kde se postupně naučili být člověkem. Další z těch, kterým bylo dáno si vzpomenout, vypověděl, že žil v Lemurii, kde pracoval s božským světlem. Toto vědění mu pomohlo více porozumět sám sobě. Vždy byl velmi duchovní a zajímal se o spiritualitu. Po této zkušenosti, se jeho schopnosti ještě více zvýšili.

Lemurie země Mu byla rájem na zemi, okouzlením a velkým štěstím.

Posledními pozůstatky dávné Lemurie můžeme najít v Tichém oceánu, ale tzv. Lemurskou energii můžeme vnímat v oblasti Autrálie, Nového Zélandu a na Havaji, nebo nám ji může zprostředkovat člověk, který má zmocnění a je na ní napojen. Pomůže nám, abychom spojili vědomí spirituálního a materiálního světa a žili v souladu tady a teď. Napojení se na Lemurskou energii dává vzpomenout si, jaké to je být celiství – to je to pravé léčení. Jsme ve spojení se svou duší, kdy se spontánně začíná rozvíjet náš léčitelský talent, čímž začínáme přirozeně, jen tak jak jsme působit na lidi, zvířata, Zemi a ještě dále…

Lemurské léčení je prováděno skupinou spirituálně založených lidí, kteří se sejdou a spontánně vytvářejí kruhy světla. Propojují vědomí 3D a 5D. Často je doprovází jednorožci. Léčení probíhá ve skupině, která jedná jako celek. Tato energie se používá k léčení Země, ale lze ji využít i k léčení lidí.  Může však pro ně být příliš silná, tak je třeba nabízet ji opatrně. Je velmi důležité, abyste cítili, že jste spojeni s vědomím Lemurie. Je to příliv vesmírného vědomí založeného na tvořivé kreativitě a ženském principu, jejichž vibrace znovu ožívají. Jsme obdarováni touto energií, ke které máme nyní klíč, jenž otevře naše vědomí.

Téměř před jedním galaktickým rokem existoval tzv. „ zlatý věk sluneční říše“, kdy lidstvo žilo v míru, lásce, harmonii, tak jak si ani nedokážeme představit. Lid Mu – Lemuřané  byli pětidimenzionální , celistvé, androgynní bytosti žijící v souladu s Já Jsem. Tito lidé byli velmi spirituálně založení s vysokou inteligencí, měli až neuvěřitelně vyvinuté třetí oko – věřili, že slunce uvnitř člověka je umístěné ve třetím oku, které funguje, jako vnitřní zrak. Léčili s širokým polem vysokofrekvenčního světla, tohle je kosmická věda lidu Mu s obrovským přílivem myšlenek vyššího vědomí. Je to energie, která zvyšuje vědomí a spojuje se svou pravdou a pravou podstatou.

Centrum třetího oka je spojeno šišinkou, která tehdy byla podstatně větší než dnes. Lid Mu byli harmonické bytosti s otevřeným srdcem. Vyzařovali bezpodmínečnou lásku a přirozeně viděli vnitřní světlo člověka a vnímali jeho duši. Uvědomovali si spojení s Vesmírem, kdy si veškeré informace a světlo stahovali přímo ze čtyř nanebevzestoupených nebeských těles Síria, Orionu, Plejád a Neptunu.

Jejich velkým darem bylo přirozené působení na Zem, byli naladěni na království elementálů a byli napojení na vědomí krystalu. Lemuřané byli velmi spjati s planetou zemi a milovali ji. Návrat Lemurské moudrosti v sobě nese dotýkání a prociťování přírody s vnímáním země pod nohami.

 

napsala Petra Radová

 

Některé poznakty – Lemuria and Atlantis, spisy Jamese Churchwarda, 2012 Budíček lidstva – Diana Cooper