Láska a Sex

12.03.2016 19:56

Nese klíč k otevření svého chrámu a poznání svého skutečného Já.

Sexuální energie je příval životní energie z Vyššího Já, kterou zažíváme v těle. Je to pozvání do duše.

Sex nám nabízí příležitost vyrovnat mužské a ženské energie v našem těle. Ve skutečnosti cítíme největší sexuální přitažlivost k člověku, který zareaguje na naši energii ve svém vlastním poli - to je podstata sexuálních vztahů.

Sexuální energie je energie duše, která prochází naším tělem. Rozzáří naše oči, zahřeje na srdci, pročistí čakry a přivede nás na vrchol naší tvořivé osobní síly. Podpořme tvořivý plamen v našem těle, tím ukotvíme světlo ve fyzickém těle, kdy se cítíme velmi dobře, jsme v plné síle ve spojení se sebou samými a druhými, pociťujeme radost, vášeň a skrytý potenciál. Síla, kterou cítíme v době orgasmu, má tu samou vibraci, v jaké se nachází vyšší aspekt Já. Jak se člověk vyvíjí a dostává se do vyšší vibrace, cítí v těle silnější proud sexuální energie.

Sexuální energii je potřeba aktivovat, abychom mohli být sebevědomými nositeli energie Vyššího Já na Zemi, tak se budeme cítít dobře ve své síle. Na Zemi je složité vidět sebe, kým opravdu jsme. Prošli jsme totiž závojem zapomnění a sebe zatím vidíme jen v odrazu druhých. Potkáme-li svou spřízněnou duši, skrze kterou se "uvidíme" a vzpomeneme si na to, co ve skutečnosti hledáme - poznáme sebe sama. Máme pocit, že se stal zázrak, který k nám vplul. Zamilovali jsme se. Myslíme však, že do opačné poloviny. Z části je to pravda, jen ona krásná milovaná polovina nám odhalila část sebe sama a dala nahlédnout za oponu svého Já. Možná je to kliše, ale to je hlavní téma, které je zmiňováno v knihách a různých doporučeních: "jak milovat sám sebe". Tohle je naprosto přímá cesta - dálnice k Antakaraně, splynutí mužské a ženské energie. Teď tu je, najednou nás objímá, chceme s ním zažít vše...toužíme, být s ním napořád ( chceme se sebou zažít naprosto všechno). Tím si projdeme velmi cennou zkušeností ze zážitku bezpodmínečné lásky. Prožitek si uchovejme v sobě ve svém nitru, odevzdejme se proudu lásky, který mezi vami proudí.

Dlouho se zde na Zemi zneužívala a potlačovala moc sexuální energie. Ovládání této mocné síly je hluboce uložena v rodinných kořenech, v historii společnosti a planety.Tohle potlačování či popírání bylo vepsáno do našeho kolektivního vědomí, kdy jsme v sobě popřeli přirozený instinkt. Potlačení sexuální energie v nás vyvolalo efekt obrany, čímž jsme si zablokovali tuhle krásnou instinktivní energii. Čemu se bráníme, to přetrvává. Pokud popíráme základní sexuální vyjádření, bude se energie v našem těle blokovat.

Do tapisérie jsme si vetkali pokřivený obraz sexuality - chtíče, smyslnosti a nejhlubší špíny. Sex, často v lidských myslích představuje zvrhlost, vášeň a uspokojení nízkých tělesných potřeb. Pro někoho něco naprosto odporného, nechutného a vulgárního. Znásilnit své Já, vyrazit duši z těla, zneužit důvěru a vzít si to co vám nepatří, to je pro někoho sex. Nebo naopak užít si, ulevit, a je to pryč, tento moment se neopakuje a zůstávají  jen mnohdy probdělé noci. Střídání mnoha žen a mužů, ale neprožít se sexem lásku je jako by člověk nežil. Hmmm to je teda pěkná rozštěpenost. Je velmi jednoduché svádět vinu na sexualní energii. Pohledněme však pravdě do očí: jsme to my, kdo ji může užívat zodpovědně či ji zneužívat. Jsme-li ve vyšším vědomí, uvědomujeme si tuhle neuvěřitelnou sílu a sexualita se proměňuje ve vysokou spiritualitu, pokud je správně používaná.

Během vědomého milování jsme v nejvyšším vibračním stavu, jaké lidské tělo může snést. Je to vesmírný tanec v těle... osobitá tvorba, kdy štěstí stéká při milování.

Zamyslete se, kolik světla jsme schopni v sobě nést... v současné době nemáme v těle žádné omezení. Láska jde totiž společným splynutím s touhle energií.

 

Petra Radová

Inspirace:Steve Rother