Kristovo Já, alchymie lásky

24.03.2016 11:39

 

Je aspekt, jak se dvojnost lidské osobnosti přemění v jedinnost proměněného srdce. 

Vnitřní transformace ve službách lásky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdce člověka je jako ráj Boha a život současně, stáváme se mistrem živoucí spirituality.

Vzývá nás, abychom se probudili do rána zmrtvývstání a spatřili sami sebe v zahradě, kde čekáme na setkání, které může probudit naše srdce.

Oko srdce je je jasné a nezatížené, může se plně zapojit do tance boží hojnosti.

Kristovo Já je vzájemné propojení pozemské zkušenosti s vědomím a moudrostí s Vyšším Já a kristovským vědomím: vědomím všech devítí dimenzionálních aspektů bytosti, která má přístup k 3D vědomí sebe sama v lidské formě při božském zaměření.

Je čas zachytit ozvěnu přinášející léčení láskou, soucitem, smrt předcházející smrt těla, jako zemřít dřív než skutečně zemřeme, projít si vnitřní smrtí. Aktivovat smír s mužstvím a smír s ženstvím, znovuzrodit svou celistvost, jemnost, láskyplnost, a poznání lásky. Předpokladem je však stínová práce, sebedávající lásky, případně lásky mezi milenci.

Nyní nás čeká krásný přechod bránou, která září zlatým světlem. Vibračně stoupame, protože dokážeme vidět lásku hlubším pohledem. Cesta vede k pravému sebepoznání k obnovení plnosti bytí a znovu získat svou vlastní čistotu. Být svobodný, prostý a vnitřně celiství. Stav naprosté přirozenosti nás bude stát všechno.

Žijeme mravní čistotou, soucitem, odpuštěním, zvládáme alchymii  se schopností poznat vyšší pravdu, abychom dosáhli mistrovství. Bezpodmíněčná láska  prozařuje všechny dny i noci. Jde o to, abychom pochopili přeměnu samotné lásky, která pracuje přímo v srdci nejhlubšího toužení, kdy proměněná láska vystupuje na povrch. Jak se voda promění ve víno, představuje doslovné rozlítí sebe sama.

Radost a požehnání prostupuje celé naše vzezření. Vděčnost naplňuje každý okamžik. Odpuštění prosakuje každou myšlenkou, slovem a skutkem. Neposuzování prosvětluje každý dech, jako cyklus vědění.

"Jsem živoucí božské světlo v lidské podobě. Jsem duše, jsem láska, jsem božské světlo. Jsem ve spojení se svou kořenovou vibrací. Jsem božská vůle, jsem laskavost. Jsem klidnou radostí, jsem moudrý, JSEM, JAKÝ JSEM." Jsme tu proto, abychom stahovali světlo ze zdroje do těl. Abychom pročistili své srdce. Vybrali jsme si Zemi, abychom žili světlo zdroje v těle. Jsme tu proto, abychom šířili lásku a dosáhli nejvyššího bodu evoluce. Uctěme matku Zemi a vspomeňme si na otce Vesmír.Komunikujme s hvězdnými bratry, abychom žili zázrak života přes svůj dech...

 

Vstupte prosím...