Krása

21.08.2016 16:11

Pověz mi, dokážeš vidět krásu? Dokážeš ji nechat obnovovat ve tvém životě? Zvládneš to každý den? Otevíráš se kráse, která tě obklopuje? 

 

" Kéž kráčím s krásou před sebou

  Kéž kráčím s krásou za mnou

  Kéž kráčím s krásou nad sebou

  Kéž kráčím s krásou pode mnou

  Kéž kráčím s krásou kolem mne

  Kéž kráčím s krásou v sobě

  Jak kráčím krásy cestou"

 

Co je to krása, kterou hledáme? Je to mamon, který přitahuje k životu. To je to, co nás volá, když jsme zoufalí, co nás svádí, abychom se znovu a znovu otevírali možnosti lásky a smíchu. Odhalení toho posvátného, co nás obklopuje a kyne nám každý den našeho života. Je to život, který si vybírá sám život. Rozpoznat a přijímat krásu s poznáním, že pokud tak učiníme staneme se spolutvůrci této krásy a staneme se" živí".

Pro mnoho lidí je krása pouhým fyzickým obalem a ti, kdo mají moc, určují , co je atraktivní...Známe cenu, kterou za to platíme: stravovací poruchy, sebenenávist, nekonečná soutěžení a soužení po tělesné dokonalosti.Nenechejme se zmanipulovat a neoddělujme tělesnost od ducha. Tělesnost je dar! Nechává nás doslova dotýkat se jeden druhého. Učme se, jak být plně zde, v tomto těle a v tomto světě.

Vidění krásy znamená rozšiřování našich popisů krásy, bez posuzování a ocenění, radovat se z vůní, pohledů, chutí a doteku. Zaměřit se na špičky svých prstů, na tvar a tíhu své dlaně, na krev a kosti a tisíce nervových zakončení..."Chci chutnat týdny deště a slunce, zrání na stromech, chci rozpoznat vůni moře, tam kde se laská s břehem. Zavírám oči a vnímám všechny ty tiché zvuky, které svět nabízí a které cítím jako hudbu, je sladká, vábivá, jsem ztacená v hudbě. Je ticho, ozývají se zvuky přírody, slyším šeptání větru ve větvích a vzdychání vln, když se líbají s břehem. Chci přijmout tu krásu, která mi připomíná, že tu není žádné odloučení - že každý čin, který žijí, si nemůže pomoci, aby byl něčím jiným  než modlitbou a milováním."

Občas zahlédnu krásu, která se vynoří ve své mučivé kráse, holá, syrová a děsivá. Když nalézáme krásu, stojíme před zraky pravdy, je láskyplná nebo tvrdá a bolavá.Někdy je pravda krutá se svým utrpením, když je nám krása při tom odhalená. Myslím, že asi každý, kdo odhalil lži toho, koho miloval, ví jak se dostavil pocit zrady promísen  s úlevou z toho, co on věděl, ale skrýval to celé roky. Nedávno mi vyprávěl jeden muž, co cítíl, když musel se svou ženou, jít na potrat svého dítěte, které umíralo. Slova, která vyjadřoval, měla mučivou krásu,ve své holé pravdě, ale já jsem nemohla přestat naslouchat té kráse, která se v těchto slovech a pocitech skrývala.

To je krása, která vyživuje a je nádherná v každém projevu.

Jsem vděčná, že mohu vnímat a přijímat krásu.

Srdečně napsala Petra Radová ( některé inspirace z knihy Poznání od Oriah Mountain Dreamer)