Hvězdy

02.06.2015 21:13

Mnozí naši předkové, věřili v hlubokou souvislost mezi nebeskými sférami a životem na Zemi.

Obloha je mapa vědění a každý okamžik v čase s sebou nese otisk či obrys své přítomnosti, jenž je specifický jako stopa v písku.

Pohled na noční oblohu je neuvěřitelným, fascinujícím zážitkem, který v nás rozechvívá zvláštní hlubokou melodii a vzpomínku na dávné časy. Tato hudba sfér uchopuje naše srdce, které je pro tuto chvíli „ryzí“ a dává nám pocit bezpečí. Je to až dech beroucí, tisíce hvězd nad hlavou, je velkým darem života. Jak často jste upírali zrak k nočnímu nebi?

Při pohledu na hvězdnou mapu jsme vedeni k rozjímání o Vesmíru, v němž vidíme Boží dílo. Těm, jimž je víra odepřena v něm spatřují nejmohutnější projev přírody. Mnoha lidem pak je dána odhalit její tajemství a rozluštit tuto záhadu a sní spojené kódy.

Touha odhalit a proniknout do časů, neboť vše, co vidíme, se odehrálo v minulosti, občas dokonce v dobách, které předcházely vzniku Slunce a Země.

Z nebes se nese šepot přímo ze starověku….do věčnosti.

Hvězdy se shlukují do galaxií a vytvářejí hvězdné ostrovy – hvězdnou mapu.

Staří dělili zvířetník na dvanáct souhvězdí a každá hvězdná konfigurace zastupovala jedno astrologické znamení znázorněné obvykle zvířetem. Zvířata byla považována multidimenzionálními cestovateli, kteří proplouvají časem. Proto pro ně bylo přirozené uctívat hvězdy, jež byly domovem mnoha realit pomoci uznávaných pozemských symbolů. Díky mapování nebes a zakreslování drah planet, které putovaly hvězdnou klenbou, se lidé naučili chápat velkolepá životní mystéria.

Vaše dědictví pochází z hvězd, je to velkolepý systém a řád. Kolik otázek a kolik modliteb jste vyslali k nebeské báni a kolikrát jste počítali hvězdy? Vaše nejvnitřnější touhy jsou opodstatněné záchvěvy vzpomínek, jež chtějí být znovu oživeny a probuzeny uvnitř pokračujícího plánu, který se vztahuje na celý vesmír.

„Zaposlouchejte se do vesmírného volání, poslouchejte… volá vaše jméno…“

Každý okamžik jednou pomine a stane se vzpomínkou, ale Teď ještě Ne……

 

Srdečně napsala Petra Radová

(některé inspirace z knihy Cesta Posílení Barbara Marciniak)