Esence stacionárního Merkura 15.dubna 2018

15.04.2018 14:26

 

Esence stacionárního Merkura

Zní to honosně, ale v překladu to znamená, že planeta Merkur je v zastávce. Merkur stojí na své dráze a nyní se otáčí do přímého chodu. Poslední tři týdny putoval nazpět. Celý tento úžasný a posvátný koloběh života se pod vlivem Merkura opakuje minimálně třikrát do roka.

Ve starých spisech je psáno o esenci stacionárního Merkura, jako o období odpojení se od věcí, které nás ničí a kde je neštěstí.

Pro nás teď končí období třídění, zpracovávání a vyhazování nepotřebného. Snad jsme si uklidili v papírech, dokumentech i v knihovně a můžeme se vrhnout na pořádek doma či na zahrádce. Merkur se pomalu otáčí a dává nám možnost projít si staré nápady, zvážit okolnosti a rozhodnout se. Dokončujeme vše, co jsme již řešili a nedořešili. Můžeme směle zahajovat nové projekty, nové smlouvy a nové začátky. Merkur nám může také ukázat, že jdeme dobrým směrem, ale bohužel špatnou cestou. Ale to už tak bývá, že cesta je jen zřídkakdy přímá a bez překážek.

Luna s Merkurem v Beranu vytváří vzory a kombinace, které lahodí nejen oku, ale i hlubšímu smyslu v nás. Je to směs, kdy se naše myšlenky, slova i činy stávají testem. Je to neskutečná síla, jejíž tlak je velice silný. Vyvolává napjaté situace, konflikty a souboj s časem. U prudších lidí se objevují unáhlené reakce. Slova zasahují jako úder blesku, jsou podbarvená zlostí a vztekem. Mluvíme o Beraní vibraci a ta je  pod vlivem čistých vášní, tvorby, radosti, akčnosti, vyzařováním se sílou bořit, ale i tvořit.

Pojďme ven :-)