Avalon

12.11.2015 20:12

Avalon, místo věčně ponořené do mlh, zde je přístup k dávným tajemstvím. Je to prastaré a posvátné místo transformace, kde jedna část ve vás zemře, aby se mohlo zrodit nové. Od počátku byl ostrov Avalon považován za ostrov Boha / Bohyně a všeho, co jest. Nacházel se zde kamenný chrám Slunce, byl postaven pro „ zářící lid“. Avalon je bránou do království ducha. Kněží, kněžky a mágové zde učili o poznání nesmrtelnosti duše, ovládali čas a skrze bránu do jiných dimenzí překračovali prostor.

Aby ochránili vzácné zbytky svého učení a jeho tajemství byla provedena změna a ostrov byl odstraněn ze světa lidí. Od té doby leží Avalon ztracen a ukryt v mlhách. Nalézt ho dokážou jen ti, kteří zde chtějí získat vzdělání a kteří hledají s čistým srdcem a touhou své duše hlubokou moudrost. Skrze světlo své vlastní záře nadzvednou mlžné závoje…

Nyní se závoje mlh ztenčují a nabízí se nám velká možnost zasvěcení do těchto starodávných umění. Brány jsou otevřené a záleží jen na nás, zdali využijeme šanci prohlubovat v sobě schopnosti dávno zapomenutých umění a předávat je dál..

                                                                                                        

Avalon nese hluboké kořeny k prozkoumávání podstaty života, zahrnuje odkrývání tajemství a přípravu na proměnu. Ukazuje cestu síly ducha, cestu vyznačenou kameny nebo jezery. Dokonalé poznaní živlů, poznání všech silných ročních období, které nesou magické energie, možnosti poznání a osvícení srdcí. Poznání vlastní hodnoty sebe sama. To vše nese skryté tajemství a šifry. Pracuje s tajemnými testamenty a vesmírnou moudrostí, kterou v Avalonu skryl bájný poutník –druid, po léta se jeho učení dochovalo. Říká se, že si tyto moudré informace přinesl ze země, která je nyní pod hladinami oceánu – jež je mocná Atlantida. Je to svatý grál, který působí v tom nejhlubším jádru, kde dochází k proměně života, transmutuje a bytost se tak dostává ke svému vnitřnímu prameni, k vnitřním hlubokým proudům. Prochází různými úrovněmi zasvěcení. Kdy zkoušku musí absolvovat sám před sebou. Tím si pozvedá své vědomí a dostává se do vyšších úrovní.

 

ŠKOLA AVALON

Rozvíjí  předávání moudrosti a vědění pravého Avalonu, pro ty, kteří jsou připraveni.  

Škola je založená se záměrem a vizí dodávat lidem sílu, šířit světlo vzestupu a posvátných tajemství vesmíru.