Advent

22.12.2015 16:59

Advent

Posvátná doba v posvátném čase

 

Vítejte v čase dlouhých radostných večerů, který máte jen pro sebe. Dejte mu prosím pozornost.

Je to čas očekávání, příchodu vykupitele, čas kdy se na obloze objeví veliká nová hvězda. Je to doba probuzení doba příchodu Světla. Blíží se okamžik, kdy se svět znovuzrodí ze svého nejtemnějšího bodu.

Zastavte se a přemýšlejte nad opravdovým významem tohoto období. Nenechte se ovládnout šíleným shonem, termíny, uklízením, zběsilým nakupováním a pocitem stresu. Zamyslete se nad symboly, které tyto oslavy přinášejí (věnec, svíce, srdce, hvězda, chvojí, jmelí…)

Na cestu nám mile svítí adventní světla.

Advent je doba zklidnění a obrácení pozornosti k sobě, do svého nitra a pomalu se připravit na příchod nového. Je svátkem rodiny, která má být spolu.  Na vchodové dveře si zavěsíme adventní věnec ze slámy, který symbolizuje životní sílu slunce. Období adventu trvá čtyři týdny a končí půlnocí na Štědrý den. Na stůl postavíme věnec se čtyřmi svíčkami, který je vyroben ze zelených větví jehličnanů, jež symbolizují věčnost a nezničitelnost. Svíčky jsou symbolem čtyř světových stran, čtyř živlů a čtyř adventních nedělí.

 

První adventní neděle

Posvátná energie tohoto týdne nese energie „naděje, domova a rodiny.“ Poznání někam patřit. Dostáváme ji proto, abychom se v tomto týdnu oddali rozjímání o tom, jaký vztah máme k domovu, k rodné zemi a ke své rodině. Až budete zapalovat první svíci, nezapomeňte, že vyjadřuje očekávání a tajuplnost. S nadějí, kterou v sobě skrývá, jí zapalte.

Celý týden se nese v duchu přemítání nad symboly jednotlivých ozdob, souvisejících s výzdobou adventu.

 

Druhá adventní neděle

Sváteční čas druhé adventní neděle a celého nastávajícího týdne vypráví o vztazích, které máme. Zapalte si druhou svící, oheň druhé svíce symbolizuje „Lásku.“

Začněte s přípravou adventního cukroví a pečte jej s láskou. Je to tradice voňavá a velmi oblíbená. Devět druhů cukroví, by mělo být na stole, aby byla vyjádřena úcta k číslům, které používáme k popisu reality. Ten kdo zvládne napéct dvanáct druhů cukroví, vzdává holt každému měsíci roku. Není nic kouzelnějšího, než provoněný dům vanilkou, anýzem a čerstvým chvojím neboť „ smysly nás dovedou k mysli“.

 

Třetí adventní neděle

Den a týden o vzdání úcty sobě samému. Je to čas, kdy nám Vesmír naordinoval medicínu porozumět sobě. Je to čistá energie, která nás stále vrací k otázce „ jak se cítím? Je jen na nás, jak se budeme vnímat a kolik lásky a pozornosti si jsme schopni věnovat. Jaké hodnoty vyznáváme a jak se chováme k sobě?

 

Čtvrtá adventní neděle

Probouzíme se do nádherných energií. Zapálení čtvrté svíce se oddáváme Stvořiteli, andělům a dalším bytostem. Celý týden se nese v duchu víry a přijetí toho v co věříme. Je to čas zrození modlitby. Vyšlete své přání, jsou tu od toho, aby se plnila…proneste modlitbu díků a vděčnosti, je na to ten pravý čas. Takto vznikly koledy, jako ozdravné a děkovné písně.

 

 Nyní přišel čas si uvědomit, co hezkého a příjemného můžu udělat po svou duši, tělo, ale i pro ostatní.

Přeji Vám Všem nádherný láskyplný adventní čas.

 

S velikou láskou a oddaností napsala Petra Radová

(některé inspirace z knihy „Naše tradice“ od Ladislavy Sůvové)